SNABB OCH EFFEKTIV HJÄLP AV DUKTIG OCH ERFAREN NAPRAPAT Undersöker, diagnostiserar och behandlar besvär från nacke, axlar, rygg, bäcken, knä och fotleder..
Bli Smärtfri Med Naprapati
Bli Smärtfri Med Naprapati

Bli Smärtfri Med Naprapati

Vi hjälper dej med; nackspärr, huvudvärk, migrän, muskelsmärta, axelproblem, ryggskott, ischias, bäckensmärtor, höftledssmärtor samt knä-och fotleds-problematik.

Vad är naprapati?

Naprapati är en av flera manuella behandlingsmetoder, sk manuell medicin, som inriktar sig på att finna orsaken till smärtan och lidandet. En naprapat letar alltid efter den eller de bakomliggande orsakerna till dina besvär samtidigt som du får hjälp med symtomen, dvs de besvär du söker för. Till exempel kan orsaken till en smärtande axel vara spänningar och försämrad funktion i nacken.

Vad gör en naprapat egentligen?

Naprapater arbetar med att diagnostisera, behandla, rehabilitera och förebygga smärttillstånd samt nedsatt funktion i muskler och leder. Det kan vara både kroniska och akuta åkommor. Naprapater är experter på manuell medicin och använder sina händer i olika behandlingstekniker. Ofta används manipulation och mobilisering. Detta är vanliga manuella behandlingsmetoder, som syftar till att återskapa funktion i leder. Naprapaten jobbar också med massage, bindvävs-tekniker och stretching riktad mot kroppens mjukdelar. Behandlingsmetoderna inom manuell medicin som tillämpas har sin grund i evidensbaserad medicin.

Inom vilka områden har naprapaten kunskap?

En naprapats kompetens består främst av kunskap i anatomi och fysiologi. Naprapaten har också medicinsk baskunskap och kunskap i rehabilitering av olika sjukdomstillstånd och smärttillstånd i stöd- och rörelseorganen. Förutom medicinska specialområden, såsom tex ortopedi, är en naprapat också utbildad inom idrottsmedicin och biomekanik med koppling mot träning inom friskvården.

Vad är unikt för en naprapat?

Naprapaten utgår alltid från ett helhetsperspektiv. Man tittar på fysiska, mentala och sociala faktorer som kan vara bidragande till att besvär uppstår. Även vid behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder utgår man från ett helhetsperspektiv.

Vilka typer av besvär kan naprapaten behandla?

Naprapaten behandlar kroniska och akuta smärttillstånd i leder och muskler. Exempel kan vara:

  • Nackspärr
  • Huvudvärk
  • Axelproblem, frozen shoulder, tendinitis, bursitis
  • Smärttillstånd i bröstrygg, ländrygg och bäcken
  • Ryggskott och Ischias
  • Höftledssmärtor från led och muskler
  • Idrottsskador från knän, höfter, fotleder